biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

EWIDENCJA CZASU PRACY

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencję w zakresie przewidzianym przepisami prawa pracy zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy, zatrudniający pracowników, niezależnie od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Brak ewidencji jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i może skutkować karą grzywny nałożoną przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pracodawca ma obowiązek udostępnić ewidencję czasu pracy pracownikowi na jego żądanie (art. 149 par. 1 zd. 2 k.p.).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Ewidencja czasu pracy:

Pracodawca powinien prowadzić odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy , w tym również dla pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, czy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej .

Każda karta ewidencji czasu pracy danego pracownika powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne stosowane w zakładzie pracy,
  • określenie stanowiska pracy i systemu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony,
  • ewidencję pracy w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • ewidencję dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Karta ewidencji czasu pracy może obejmować okres miesiąca lub dłuższy. Należy wskazać w ewidencji przyjęty okres rozliczeniowy.
Ewidencja czasu pracy może być prowadzona przez pracodawców w formie elektronicznej

Przykładowy wzór ewidencji czasu pracy:

Dane pracownika

Nazwisko i imię::
Ewidencja czasu pracy za miesiąc:

Dzień

Godziny przepracowane wg planu

Godziny przepracowane

W tym nadgodziny

Urlop bezpłatny

Chorobowe

Urlop taryfowy

Inne nieobecności

1

8

 

 

 

 

 

 

2

8

 

 

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

 

 

4

8

 

 

 

 

 

 

5

8

 

 

 

 

 

 

6

-

 

 

 

 

 

 

7

-

 

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

 

9

8

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

 

11

8

 

 

 

 

 

 

12

8

 

 

 

 

 

 

13

-

 

 

 

 

 

 

14

-

 

 

 

 

 

 

15

8

 

 

 

 

 

 

16

8

 

 

 

 

 

 

17

8

 

 

 

 

 

 

18

8

 

 

 

 

 

 

19

8

 

 

 

 

 

 

20

-

 

 

 

 

 

 

21

-

 

 

 

 

 

 

22

8

 

 

 

 

 

 

23

8

 

 

 

 

 

 

24

8

 

 

 

 

 

 

25

8

 

 

 

 

 

 

26

8

 

 

 

 

 

 

27

-

 

 

 

 

 

 

28

-

 

 

 

 

 

 

29

8

 

 

 

 

 

 

30

8

 

 

 

 

 

 

31

8

 

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy.doc Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.