biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

EWIDENCJA PRACOWNIKÓW

EWIDENCJA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Obowiązek prowadzenia:

Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników posiadają przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, niezależnie od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa.

W przypadku zatrudniania pracowników młodocianych, należy spełnić szereg obowiązków, do których należy m.in. prowadzenie ewidencji pracowników młodocianych (art. 193 k.p.).

Wyżej wymienione ewidencje podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ewidencja pracowników:

Ewidencja pracowników powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. numer wpisu;
  2. imię i nazwisko osoby zatrudnionej;
  3. numer PESEL osoby zatrudnionej;
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zatrudnionej;
  5. datę rozpoczęcia i zakończenia przez tę osobę zatrudnienia;
  6. uwagi dot. pracownika

Przykładowy wzór ewidencji pracowników:

Lp.

Imię i nazwisko

Imię ojca / imię matki

Miejsce zamieszkania

PESEL

NIP

Data przyjęcia do pracy

Data zwolnienia z pracy

Uwagi dot. pracownika

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Ewidencja pracowników Ewidencja pracowników.doc Ewidencja pracowników Ewidencja pracowników.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.