biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży:

Zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży są:

  • podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy powierzyli prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do biura rachunkowego,
  • podatnicy nie ewidencjonujący obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o VAT,
  • podatnicy korzystający z możliwości przewidzianej w par. 30 rozporządzenia o prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U.03.152.1475).

Ewidencja sprzedaży:

Ewidencja sprzedaży powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. numer kolejny wpisu,
  2. datę uzyskania przychodu nie udokumentowanego fakturami, rachunkami,
  3. kwotę tego przychodu.

Zgodnie z rozporządzeniem o PKPiR podatnik jest zobowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży prowadzoną dla celów podatkowych i kolejno ponumerować jej karty.

Podatnikcy, którzy powierzyli prowadzenie księgi biuru rachunkowemu są także zobowiązany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży dla celów VAT (podatnicy zwolnieni podmiotowo), mogą w ewidencji sprzedaży dla celów podatku dochodowego w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Wzór ewidencji sprzedaży:

L.p.

Data

Kwota przychodu nieudokumentowanego

Kwota przychodu udokumentowanego rachunkami

Opis / Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma przychodów z dnia:

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Ewidencja pracowników Ewidencja sprzedaży.doc Ewidencja pracowników Ewidencja sprzedaży.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.