biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencję wyposażenia zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwsi prowadzą ewidencję na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, drudzy na zasadach określonych w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ewidencję wyposażenia nie muszą prowadzić jedynie opłacający kartę podatkową.

Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1 500 zł. Wyposażeniem są przedmioty / składniki, które nie służą bezpośrednio produkcji, czyli nie stanowią składnika produkowanego towaru albo nie wchodzą w skład sprzedawanych usług, a ich okres użytkowania nie przekracza roku.

Podatnik jest obowiązany dokonać zapisów w ewidencji wyposażenia najpóźniej w miesiącu przekazania wyposażenia do używania.

Przy zakładaniu pierwszej ewidencji należy wycenić wyposażenie według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)

Ustawia o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ewidencja wyposażenia:

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać:

  1. numer kolejny wpisu,
  2. datę nabycia,
  3. numer faktury lub rachunku,
  4. nazwę wyposażenia,
  5. cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  6. numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia (dotyczy wyłącznie podatników prowadzących PKPiR),
  7. datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny)
  8. przyczynę likwidacji wyposażenia.

Podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym albo zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji.

Przykładowy wzór ewidencji wyposażenia:

Tabela I

L.p.

Nazwa wyposażenia

Numer pozycji pod którą dokonano księgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów

Numer dokumentu

Data nabycia

Wartość początkowa

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tabela II

L.p.

Miejsce użytkowania wyposażenia

Data likwidacji

Przyczyna likwidacji

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Ewidencja wyposażenia Ewidencja wyposażenia.doc Ewidencja wyposażeniaEwidencja wyposażenia.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.