biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

EWIDENCJA ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT:

Obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT mają czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Wzór prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu VAT nie został określony w ustawie, ani w aktach wykonawczy, jednak powinien on umożliwiać prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT do zapłaty lub zwrotu oraz wyodrębniać zakupów związane jedynie ze sprzedażą zwolnioną.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT powinna zawierać:

  1. kwoty, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i te, które takiego prawa nie dają (odrębnie określa kwoty podatku naliczonego i kwoty netto),
  2. dane do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  3. wysokość podatku należnego,
  4. kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,
  5. kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  6. inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Ewidencja zakupu VAT

W ewidencji zakupów VAT nie trzeba wykazywać zakupów, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia. Zakupów nie trzeba ujmować odrębnie dla stawek 22%, 7%, czy 3%, ponieważ pozycje te w deklaracji VAT zakupy ujmowane są łącznie.

W ewidencji zakupów VAT należy wyodrębnić zakupy środków trwałych, aby umożliwić odjęcie od sumy zakupów kwoty dotyczącej majątku trwałego.

Ewidencja sprzedaży VAT

Ewidencja sprzedaży musi umożliwić rozbicie sprzedaży według stawek podatku.

Podatnik stosujący wyłącznie stawkę VAT 22% może mieć tylko dwie kolumny w ewidencji sprzedaży: sprzedaż netto opodatkowana w stawce VAT 22% oraz podatek VAT.

Podatnicy dokonujący sprzedaży zwolnionej z VAT i sprzedaży opodatkowanej powinni posiadać odrębne kolumny dotyczące zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną, opodatkowaną oraz z obiema rodzajami sprzedaży.

Wzór ewidencji zakupu VAT

Tabela I

L.p.

Numer dokumentu

Data zakupu

Data otrzymania dokumentu

Dane kontrahenta

 1

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

Tabela II

Zakupy środków trwałych

Lp.

opodatkowane stawką 0%, zwolnione od podatku od towarów i usług, nie podlegające odliczeniu

opodatkowane, związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną

opodatkowane, związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną

 

Kwota zł

netto

stawka VAT

kwota VAT

brutto

netto

stawka VAT

kwota VAT

brutto

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma z przeniesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela III

Pozostałe zakupy

Lp.

opodatkowane stawką 0%, zwolnione od podatku od towarów i usług, nie podlegające odliczeniu

opodatkowane, związane ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną

opodatkowane, związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną

 

Kwota zł

netto

stawka VAT

kwota VAT

brutto

netto

stawka VAT

kwota VAT

brutto

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma z przeniesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór ewidencji sprzedaży VAT:

Tabela I

L.p.

Numer dokumentu

Data zakupu

Data otrzymania dokumentu

Dane kontrahenta

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Tabela II

Sprzedaż opodatkowana

 

 

Stawka 3%

Stawka 7%

Stawka 22%

 

Lp.

Brutto

Stawka 0%

netto

PTU

netto

PTU

netto

PTU

Sprzedaż zwolniona

Suma PTU

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z przeniesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Ewidencja zakupu VATEwidencja zakupu VAT.doc Ewidencja zakupu VATEwidencja zakupu VAT.pdf

Ewidencja sprzedaży VAT Ewidencja sprzedaży VAT.doc Ewidencja sprzedaży VATEwidencja sprzedaży VAT.pdf

 

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.