biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

EWIDENCJA ZATRUDNIENIA

Obowiązek prowadzenia:

Ewidencję zatrudnienia prowadzą podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wykluczeniem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników.

Zapis dotyczący zatrudnienia danej osoby powinien być dokonany nie później niż przed rozpoczęciem zatrudnienia przez tę osobę.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym, podobnie jak w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzą jedynie imienne karty przychodów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zatrudnienia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 219 poz. 1838).

Ewidencja zatrudnienia:

Ewidencja zatrudnienia powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. numer wpisu;
  2. imię i nazwisko osoby zatrudnionej;
  3. numer PESEL osoby zatrudnionej;
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zatrudnionej;
  5. datę rozpoczęcia i zakończenia przez tę osobę zatrudnienia;
  6. adnotacje o przerwach w zatrudnieniu.

Przykładowy wzór ewidencji zatrudnienia:

Lp.

Imię i nazwisko

Imię ojca / imię matki

Miejsce zamieszkania

PESEL

NIP

Data przyjęcia do pracy

Data zwolnienia z pracy

Uwagi dot. przerw w zatrudnieniu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Ewidencja zatrudnienia Ewidencja zatrudnienia.doc Ewidencja zatrudnieniaEwidencja zatrudnienia.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.