biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

 

KARTA PRZYCHODÓW PRACOWNIKA

Obowiązek prowadzenia:

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, bez względu na formę organizacyjną.

Karty przychodów nie prowadzi się dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jednak już w przypadku zleceń i dzieł zawartych z własnymi pracownikami pracodawca ma obowiązek wykazania w karcie przychodów wynagrodzeń osiąganych na podstawie tych umów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów (DzU nr 219, poz. 1839).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Karta przychodów pracownika:

Nie ma określonego przepisami wzoru karty przychodów pracownika, natomiast rozporządzenia Ministra Finansów określają minimalny zakres informacji jaki powinna zawierać taka ewidencja.

Karta przychodów powinny zawierać co najmniej następujące dane:

 1. imię i nazwisko pracownika,
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz PESEL,
 3. miesiąc, w którym nastąpiła wypłata,
 4. kwotę przychodów osiągniętych w danym miesiącu w gotówce i w naturze,
 5. koszty uzyskania przychodu,
 6. kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe oraz chorobowe) potrącone przez płatnika w danym miesiącu,
 7. dochód osiągnięty w danym miesiącu,
 8. dochód narastająco od początku roku,
 9. kwotę zaliczki na podatek dochodowy (wg przepisów ustawy o podatku dochodowym),
 10. kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
 11. kwotę zaliczki na podatek dochodowy,
 12. datę przekazania zaliczki do urzędu skarbowego.

Powyższy katalog nie jest zamknięty. Pracodawcy w kartach przychodów zapisują także inne dane, np. adres urzędu skarbowego właściwego dla pracownika ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Karta wynagrodzenia pracownika po uzupełnieniu o obciążenia podatkowo-składkowe stanowi kartę przychodów. Treść karty wynagrodzeń jest zawarta w treści karty przychodów (pod warunkiem wyszczególnienia w niej wszystkich składników wynagrodzenia). Dlatego często pracodawcy prowadzą wyłącznie te ostatnie karty.

WAŻNE!

Pracodawca jest zobowiązany do 20 dnia danego miesiąca wypełnić i wydrukować indywidualne karty przychodów.

Karta przychodów powinna zostać podpisana przez upoważnioną osobę. Karta przychodów, podobnie jak inne dokumenty płacowe, musi być przechowywana przez 50 lat. Termin 50 lat liczymy od dnia ustania zatrudnienia osoby, której dane przychody dotyczą.

Przykładowa karta przychodów pracownika:

Dane organizacji prowadzącej kartę przychodów:

Nazwa podmiotu: ......................................................................................
Adres podmiotu: ........................................................................................
NIP: ...........................................................................................................

Dane pracownika

Imię i nazwisko: .....................................................
NIP:.........................................................................
PESEL: ....................................................................
Adres: .....................................................................
Data przyjęcia do pracy...........................................

Tabela I

Miesiąc

Przychody brutto

Koszt

Przychody netto

Przychody netto narastająco

Obliczona zaliczka

Zdrowotne

Zaliczka do zapłaty

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 

Tabela II

Miesiąc

Data przekazania zaliczki do Urzędu Skarbowego

Składki na ubezpieczenie

Podpis pracownika

emerytalne

chorobowe

rentowe

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Suma

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Karta przychodów pracownikaKarta przychodów pracownika.docKarta przychodów pracownikaKarta przychodów pracownika.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.