biuro rachunkowe Kraków 9 usługi księgowe Kraków 22
usługi księgowe Krakówbiuro rachunkowe Krakówusługi księgowebiuro rachunkoweusługi księgowe Kraków 2biuro rachunkowe Kraków 11
usługi księgowe Kraków
News

Promocja 2008
03.2008
Dla Naszych Nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc usług!!!

>> szczegóły

Promocja dla stałych klientów
03.2008
Miesiąc za darmo!!!

>> szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 


WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA PODATNIKÓW PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO

Obowiązek prowadzenia:

Obowiązek prowadzenia wykazu środków trwałych mają podatnicy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1836, z 2003 r. Nr 148, poz. 1449, Nr 224, poz. 2227 i z 2004 r. Nr 282, poz. 2808).

Wykaz środków trwałych:

Wykaz środków trwałych powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  1. liczbę porządkową;
  2. datę nabycia;
  3. datę przyjęcia do używania;
  4. określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
  5. określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
  6. symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
  7. wartość początkową;
  8. stawkę amortyzacyjną;
  9. zaktualizowaną wartość początkową;
  10. datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zmiana formy opodatkowania:

W razie przejścia na ryczałt podatnik może kontynuować prowadzonej dotychczasowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem że ewidencja ta będzie odpowiadała wymogom określonym w wyżej wymienionej ustawie i rozporządzeniu.

W przypadku rezygnacji z ryczałtu, podatnicy, zakładając ewidencję środków trwałych, muszą uwzględnić w niej odpisy amortyzacyjne, udokumentowane w wykazie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przypadające na okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przykładowy wykaz środków trwałych:

L.p.

Nazwa środka trwałego

Data nabycia

Numer dokumentu potwierdzającego nabycie

Wartość początkowa

Przyjęto do użytkowania

Numer KŚT

Zaktualizowana wartość początkowa

Stawka roczna amortyzacji [%]

Data zbycia / likwidacji

Uwagi (przyczyna likwidacji / zbycia)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania

Wykaz środków trwałychWykaz środków trwałych.docWykaz środków trwałychWykaz środków trwałych.pdf

Powyższe informacje aktualizowane są okresowo i mogą być niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
 
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.