Najlepsi fachowcy!
News

Promocja 2008
01.2008
Dla nowych Klientów, którzy podpiszą z nami umowę na świadczenie usług rachunkowych na rok 2008 gwarantujemy 50% upust cenowy za pierwszy miesiąc!!!

szczegóły

Promocja dla stałych klientów
01.2008
Miesiąć za darmo!!!

szczegóły
| Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje | Polityka prywatności | Mapa serwisu |
 

Polska Klasyfikacja Działalności

Nowa klasyfikacja działalności - PKD 2007

10

Produkcja artykułów spożywczych

10.1

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

10.2

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.3

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.4

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

10.5

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich

10.6

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

10.7

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych

10.8

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

10.9

Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

11

Produkcja napojów

11.0

Produkcja napojów

12

Produkcja wyrobów tytoniowych

12.0

Produkcja wyrobów tytoniowych

13

Produkcja wyrobów tekstylnych

13.1

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

13.2

Produkcja tkanin

13.3

Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.9

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

14

Produkcja odzieży

14.1

Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.2

Produkcja wyrobów futrzarskich

14.3

Produkcja odzieży dzianej

15

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

15.1

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15.2

Produkcja obuwia

16

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatani

16.1

Produkcja wyrobów tartacznych

16.2

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

17.1

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

17.2

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

18

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

18.1

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.2

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

19

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

19.1

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

19.2

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

20.1

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.2

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.3

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.4

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.5

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

20.6

Produkcja włókien chemicznych

21

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

21.1

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

21.2

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

22.1

Produkcja wyrobów z gumy

22.2

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

23

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

23.1

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

23.2

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

23.3

Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

23.4

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.5

Produkcja cementu, wapna i gipsu

23.6

Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

23.7

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.9

Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

24

Produkcja metali

24.1

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.2

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.3

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.4

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.5

Odlewnictwo metali

25

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

25.1

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

25.2

Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.3

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.4

Produkcja broni i amunicji

25.5

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.6

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.7

Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

25.9

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

26

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

26.1

Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

26.2

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

26.3

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.4

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.5

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

26.6

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

26.7

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

26.8

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

27

Produkcja urządzeń elektrycznych

27.1

Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.2

Produkcja baterii i akumulatorów

27.3

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

27.4

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.5

Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

27.9

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.1

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.2

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

28.3

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.4

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

28.9

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

29

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

29.1

Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

29.2

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

29.3

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

30

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

30.1

Produkcja statków i łodzi

30.2

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.3

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.4

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

30.9

Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31

Produkcja mebli

31.0

Produkcja mebli

32

Pozostała produkcja wyrobów

32.1

Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

32.2

Produkcja instrumentów muzycznych

32.3

Produkcja sprzętu sportowego

32.4

Produkcja gier i zabawek

32.5

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.9

Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

33.1

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.2

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

W celu uzyskania dodatkowych informacji o cenniku usług biura rachunkowego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 
O firmie | Usługi | Kontakt | Subskrypcja newslettera | Wzory umów, kodeksy, klasyfikacje
  
© Copyright 2000 - 2008 Biegły Rewident Bernadeta Wenda. All Rights Reserved.